In het kader van zo veel mogelijk de verspreiding van het coronavirus te vertragen, hebben we besloten om ons afsprakenbeleid aan te passen. We streven er naar om zo min mogelijk mensen tegelijk in de wachtkamer te laten zijn. Dit heeft wel gevolgen voor de hoeveelheid afspraken die we per dag kunnen plannen. Daarnaast nemen we de extra hygiëne maatregelen, zoals geadviseerd door het RIVM.
Op dit moment valt de besmettingsdruk in onze gemeente nog mee, maar dat kan over een paar dagen al weer anders zijn. Indien nodig nemen we aanvullende maatregelen, waarvan u, indien gewenst, door de assistente op de hoogte gebracht zult worden.
Voor spoedgevallen blijven we bereikbaar. Ter geruststelling: onze huisdieren kunnen niet ziek worden van dit type virus.

Coronavirus