Uw konijn vaccineren is belangrijk!
Myxomatose en Viraal Haemorrhagisch Syndroom (VHS) zijn twee ernstige (maar te voorkomen) besmettelijke ziekten bij konijnen. VHS wordt ook wel rabbit haemorrhagic disease (afgekort RHD) of viral haemorrhagic disease (afgekort VHD) genoemd. Sinds kort is er van de RHD ook een tweede variant gekomen, de RHD2.
Met Nobivac Myxo-RHD is het mogelijk individuele konijnen te vaccineren op ieder willekeurig moment in het jaar. Het is een combinatievaccin dat een jaar bescherming biedt tegen Myxomatose als RHD. De nieuwe RHD2 variant heeft sinds kort ook een vaccin wat een jaar beschermd. Deze kan tegelijk gegeven worden met de eerstgenoemde vaccin en kan vanaf 10 weken leeftijd toegediend worden. Beiden vaccins werken direct en moeten jaarlijks herhaald worden.
Wat zijn de symptomen
Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus. Als een dier besmet is, zien we dat het eerst aan dikke, vochtige zwellingen op de kop en snuit of rond de geslachtsdelen. Binnen een paar dagen kunnen de zwellingen rond de ogen zo ernstig worden dat ze blindheid kunnen veroorzaken. Eten en drinken worden steeds moeilijker en gewoonlijk leidt de ziekte binnen 2 weken tot de dood.
RHD/ VHS wordt ook door een virus veroorzaakt, hoewel het een ander virus is dan het myxomatosevirus. Ook het verloop van de ziekte is heel anders. De meeste met RHD/ VHS besmette konijnen sterven snel, zonder zichtbare klachten. In enkele gevallen wordt er sloomheid waargenomen. Bij konijnen die langer blijven leven, kunnen de symptomen sterk variëren. Mogelijke symptomen zijn koorts en stuiptrekkingen, waarna het konijn in een dodelijk coma terechtkomt. In sommige gevallen wordt vlak voor de dood nog bloederige afscheiding uit de neus waargenomen

Loopt mijn konijn risico

Alle konijnen kunnen met myxomatose en VHS worden besmet, zowel binnen- als buitenkonijnen. Myxomatose wordt vooral overgebracht door bloedzuigende insecten zoals muggen en vlooien. Beiden virussen kunnen ook verspreiden via (wilde) konijnen onderling of contact via urine, kleding, water en voedsel. Daarnaast kan dit virus ook vele maanden in de omgeving overleven en zo via het hok uw konijn besmetten.
Wat is de overlevingskans voor konijnen na besmetting
Konijnen kunnen myxomatose overleven, hoewel hun kansen niet groot zijn. Over het algemeen leidt een myxomatose infectie binnen 2 weken tot de dood. Een hoge omgevingstemperatuur, antibiotica en een goede verzorging blijken de beste behandeling te zijn bij myxomatose. Ook moeten pijnstillers gebruikt worden om de pijn te bestrijden. Slechts 10% overleeft een infectie. Bij met VHS besmette konijnen is behandeling meestal niet mogelijk wegens een snel en dodelijke verloop.

Hoe kunnen deze ziekten worden bestreden
– Voorkom contact met wilde konijnen
– Voorkom zoveel mogelijk contact met muggen en vlooien
– Goede hygiëne in het konijnenhok
– Dagelijks uw konijn controleren
– Vaccineer uw konijn jaarlijks tegen myxomatose én VHD/RHD en RHD2
konijnen

Vaccineren konijn